PHẠM MẠNH HÙNG

3D Team Leader

Chức năng thiết kế đồ họa thực sự của anh ấy chuyên về Thiết kế nội thất. Với 10 năm trong lĩnh vực Hình ảnh 3D Kiến trúc & Nội thất, anh ấy đã tham gia các dự án trọng điểm của chúng tôi như
PHẠM MẠNH HÙNG

PHẠM MẠNH HÙNG

Koi Studio